Z gatunków pokrewnych, wznoszących budowle ziemne można tu jeszcze wspomnieć o…

Z gatunków pokrewnych, wznoszących budowle ziemne można tu jeszcze wspomnieć o bardzo częstej u nas, a także szeroko po świecie rozsiedlonej, hurtnicy czarnej (Lasius niger), której kopce rzadko rozrzucone, porosłe płonnikiem i trawami spotykamy po ogrodach. miedzach, polankach leśnych itp. Wszystkim znane są duże gniazda mrówki leśnej (Formica rufa), powsta- jące jednak nie z ziemi … [Read more...]

W krajach tropikalnych zwłaszcza w Afryce

W krajach tropikalnych zwłaszcza w Afryce (Na- tal, Katanga, Sudan), rolę organizmów przerabia- jących glebę i zmieniających ogólne oblicze flory speł- niają głównie’ termity. Powstawanie krajobrazów parkowych, utworzonych z grup drzew rozrzucon!ch wśród sawanny, tak znamienne po _obU stronach r: kich lasów równikowych środkowej Afryki, jest ściśle związane z działalnością ziemną termitów. Ich kolonie i … [Read more...]

Ewolucja koni przebiegała jak widać

Ewolucja koni przebiegała jak widać w jak najści- ślejszej harmonii z warunkami środowiska zewnętrzne- go, ale pierwotnym czynnikiem była zmiana klimatu z wilgotnego na suchy na obszarach zamieszkałych przez przodków dzisiejszego konia. Krajobraz epoki lodowej, Z lotu ptaka patrząc na ten ogólny bieg procesu ewolucji kręgowców, na podstawie zwłaszcza danych. jakich udzielili nam paleontologowie, dochodzimy … [Read more...]